[Hướng dẫn] Nhận thông báo những hoạt động tữ những người mình theo dõi

Status
Not open for further replies.

Nobita.Me

Staff member
Tech Support
Xin chào các bạn.
Hôm nay mình xin giới thiệu chức năng theo dõi người nào đó đồng thời nhận thông báo những hoạt động từ những người đó :)
Đầu tiên các bạn vào trang cá nhân của người mình muốn theo dõi. Ở đó sẽ có dòng chữ 'Follow'
Các bạn click chuột vào đó:
follow_popup.png
Tiếp theo đó sẽ hiện nên một bảng có nội dung như trên. Bạn có thể nhận thông báo theo những hoạt động:
- Đăng một chủ đề mới (Post New Thread)
- Đăng một dòng trạng thái mới (Update new status)
- Trả lời một bài viết (Post Reply)
Sau khi lựa chọn xong bạn click vào 'Follow'
Để thay đổi lựa chọn của mình các bạn quay trở về trang cá nhân của mình sau đó click vào số ngang hàng với dòng chữ 'Following'. Tiếp theo đó sẽ hiện một bảng như sau:
following_popup.png

Để cài đặt lại bạn tiếp tục chọn Alert Preferences để chọn
Ở đây sẽ có một bảng hiện ra và có những giá trị mà bạn đã chọn trước đó:
alert_preferences.png
Bạn chọn lại rồi sau đó 'Save'
 
Status
Not open for further replies.
Top