Post Reply

Post Reply [Paid] 3.0.5

Tiggleshorts

New Member
In my forum unregistered guests may reply but a CAPTCHA verification is included in normal posts. With Post Reply the captcha doesn't show up so when the unregistered user posts a dialog always pops up:

Oops! We ran into some problems.
You did not complete the CAPTCHA verification properly. Please try again.

Any way to include the CAPTCHA for unregisted users?
 

caoanh204

New Member
Truonglv Cố lên Trường :D Có được cái tính năng đó áp cho bài cũ thì hay biết mấy. Thực ra mình nghĩ dạng reply này chỉ cần 1 cây 2 cấp như trong profile post là đẹp, nhiều cành nhánh quá sẽ dễ rối, như tinhte thấy nó cũng làm 1 cây như Facebook thôi, cũng dạng tận dụng quote. Nếu làm 1 cây thì chỉ cần chọn 1 loạt post xong post nào time trước thì làm root thôi 🤔
 
Last edited:
Top